Home
Over St. Paulus
Agenda
Nieuws
Media
Gastenboek
Leden
Links
volg ons op:
sponsoren
Vervolg 75 jaar St. Paulus: geschiedenis
Bezoekers: 541
dinsdag 1 januari 2019

Er brak een zeer moeizame tijd aan. Voor zover we kunnen nagaan werd op 7 december 1941 de laatste ledenvergadering gehouden alvorens het corps noodgedwongen in ruste ging. Op 13 mei 1945 werd de eerste naoorlogse vergadering gehouden. In een "jaarverslag" over het tijdvak 1 januari 1942 tot 31 december 1945 geeft de secretaris verantwoording waarom het bestuur en leden besloten gedurende de oorlog in "ruste" te gaan. Direct na de bevrijding van Schaesberg op 18 september 1944 werden er alle plannen gemaakt om de verenigingsactiviteiten nieuw leven in te blazen. Maar dat mocht nog niet van het Militair Gezag. Na een half jaar wachten (mei 1945) mocht men de draad weer opnemen. De na-oorlogse jaren staan in het teken van wederopbouw. Er is een lange en moeizame weg te gaan. Men moet in wezen opnieuw beginnen. Vele inspanningen worden beloond en St. Paulus weet zich op nieuw een vaste plaats te geven binnen de Schaesbergse gemeenschap. Ook in muzikaal opzicht wordt er flink aan de weg getimmerd. Onder de muzikale leiding van Wiel Packbiers, Sjeng Huppertz en Ger Aufdenkamp worden klinkende resultaten geboekt.

Maar zoals dat in wellicht iedere vereniging aan de orde komt, zijn er ook jaren waar ups en downs elkaar afwisselen. Na de oprichting van de Limburgse Bond, en St. Paulus is een van de eerste leden, begint in zekere zin een tijd van vernieuwing. In 1962 werd reeds deelgenomen aan een bondsconcours en werd een fraaie eerste prijs behaald. 1965 was een bijzonder succesvol jaar. Na de deelname aan het bondsconcours werd ook de Limburgse titel behaald. Zo ook in de jaren '67 en '68 waar andermaal de Limburgse titel werd behaald. Dit alles gebeurde onder leiding van Wiel Pilich. In muzikaal opzicht ging het daarna iets minder florisant. In 1971 bijvoorbeeld behaalde men in Kerkrade een magere eerste prijs. De daarop volgende jaren blinken uit in de St. Paulus geschiedenis. Het corps groeit en bloeit, er worden fikse vorderingen gemaakt op de muzikale ladder. De concoursdeelnames zijn steeds succesvol echter niet goed genoeg om tot de top te behoren. In 1987 is dat anders want men verwerft het recht tot deelname aan de Limburgse Kampioenschappen. Te Horst wordt de kampioenstitel binnengehaald en een paar maanden later, april 1988, verwerft St. Paulus onder leiding van instructeur Jos Debije de nationale titel. Ook 1991 was een succesvol wedstrijdjaar. Op 15 september werd te Nieuwenhagen een ruime eerste prijs behaald.

Sinds medio 1993 is de muzikale leiding in handen van Maurice Coumans. 1996 was andermaal een topjaar voor het corps. Op het concours te Brunssum wisten de muzikanten van St. Paulus een dikke 1e prijs te behalen en het recht tot deelname aan de Limburgse Kampioenschappen te Maastricht. In november werd inderdaad Oranje kampioenswimpel in de wacht gesleept. St. Paulus schaarde zich daarmee opnieuw ondere de Limburgse topkorpsen. De successenreeks van 1996/1997 werd afgesloten met het beha len van de Nationale kampioenstitel in april te Amsterdam. In 2001 herhaalt zich min of meer de geschiedenis want het resultaat van de concoursdeel name te Velden op 30 september voldoet ruim aan het vereiste aantal punten om aan de Limburgse Kampioenschappen te mogen deelnemen. Op 25 november wordt te Maastricht andermaal de Limburgse titel in de Ere divisie in de wacht gesleept en een daarbij behorende uitnodiging voor deelname aan de Nederlandse kampioenschappen. Het wedstrijdseizoen 2001/2002 wordt op 2 maart 2002 afgesloten met het behalen van het Nederlands kampioenschap. Op 24 september 2006 in Nieuwstadt behaalde het corps een dikke 1e prijs met de daarbij behorende Limburgse Kampioenstitel in de Ere divisie. Te Barneveld werd op 21 april 2007 beslag gelegd op het Nederlands Kampioenschap en kwam het corps in bezit van de “Cup met de grote oren.“
Laatst genoemde successen 1996/1997, 2001/2002 en 2006/2007 werden behaald onder de bezielende leiding van dirigent Maurice Coumans. Concoursdeelname is belangrijk, maar er wordt ook aandacht geschonken aan andere zaken zoals het organiseren van concert reizen, deelname aan muziekfestivals en het opluisteren van plaatselijke evenementen. Zelf evenementen organiseren, zoals de aanzet van de Pinkster feesten in 1974 bij het 40 jarig bestaansfeest, is een van de wapenfeiten op dit vlak. Met veel genoegen mag terug gekeken worden op de concertreizen naar Cham (D) in 1970, naar Rome (I) in 1980 en Hamar (N) in 1983, en Ernst/Mosel (D) in 1988. In 1993 was het reisdoel de Spaanse Costa Brava. De concertreis in 1998 naar Praag en Karlovy Vary in Tsjechië was een bijzonder hoogtepunt. De “jongste” concertreis voerde naar Michelstadt in het duitse Odenwald en mag zeker ook tot succesvol bestempeld worden.

St. Paulus is een bloeiende vereniging die in het Schaesbergse/Landgraafse een vaste plaats in neemt in het verenigingsle ven. Het Fluit- en tambourcorps St. Paulus is 75 jaar oud, maar er straalt voldoende vitaliteit vanaf om ook de naaste toe komst optimistisch tegemoet te zien. Op 75- jarige leeftijd denkt het corps beslist niet aan pensioen. Nee, de vereniging is jeugdig en vitaal en stelt zich ten doel dat nog vele jaren te blijven. Sinds 1965 heeft St. Paulus zich een plaats verworven in de hoogste concoursafdeling. Ondanks de vele nieuwe stromingen wil het corps ook een stuk traditie in stand houden. Met name de specifiek voor fluiterkorps geschreven muziek zal steeds een deel van het repertoire omvatten. Door de uitbreiding ( in gang gezet sinds 1994) van het instrumentarium met marimba, xylophoon, buisklokken, vibrafoon en pauken zijn er veel mogelijkheden geschapen om de klankkleur van het corps te verbreden en zodoende kan de vereniging werken uitvoeren zoals die heden ten dage op het allerhoogste concoursniveau qua bezetting uitgevoerd dienen te worden. Het laatste decenium is het aantal muzikanten gestegen van 25 naar 50. Het overwe gend grote deel van dit aantal komt voort uit de eigen verenigingsgerichte muzikantenopleiding.

Harry Logister
December 2008Vorige pagina.